Record details

Subject heading
    organolity
Article
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Duksyt - zywica kopalna?
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hartite from Bílina
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Medlovické porcelanity
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralogie skupiny organolitů
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Perly, perleť a korály
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Whewellit a jeho výskyty
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zkamenělé dřevo