Record details

Subject heading
    orlicko-žďárský faciální vývoj
Article
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Blansko-Dolní Lhota
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Mid-Cretaceous palynomorphs from the Blansko Graben (Czech Republic): affinities to both Tethyan and Boreal bioprovinces
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou
    The orientation distribution of single joint sets
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    The Role of Palaeotopography and Tectonics in the Stratigraphy of Fluvial Through Shalow-Marine Deposits of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian) in the SE Part of the Bohemian Cretaceous Basin
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Upper Cretaceous sharks and rays from the Prokop opencast mine at Březina near Moravská Třebová
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku