Record details

Subject heading
    orlicko-kladské krystalinikum
Article
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Microstructural development of deformed granitic rocks in the Orlica-Klozko dome
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Rotational ductile deformations in the Snieznik metamorphic complex (Sudetes)
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Variscan Eclogites and HP Granulites of Northeastern Bohemian Massif (SW Poland)
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí