Record details

Subject heading
    orlicko-sněžnické krystalinikum
Article
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    Acid Meta-Volcanic Rocks from Konradów Area (Stronie Series, Orlica - Śnieznik Dome): Petro-Structural and Geochemical Characteristic
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    The Determination of the PT Conditions during Transition from Steep Syn-Extrusional Fabrics to Horizontal: NE Snieznik Domain
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary?
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence
    Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of the Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Fluid influence on mineral reactions in ultrahigh-pressure granulites: a case study in the Snieznik Mts. (West Sudetes, Poland)
    From Cadomian arc to Ordovician passive margin: geochemical records preserved in metasedimentary successions of the Orlica-Śnieżnik Dome in SW Poland
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemistry and Rb-Sr geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry and Sr-Nd-characteristics of the orthogneisses from the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry of metabasites in the Stronie Group and Nové Město Group, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five Annual Campaigns (1997 - 2001), Data Processing and Results
    The high-pressure granulites of the Zlote unit: Sm-Nd and single grain U-Pb zircon ages from the Rychleby Mts.
    The importance of pre-350 Ma ages in eclogites from the Orlica-Śnieżnik complex, Bohemian Massif, Poland
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    The Lądek-Śnieżnik Metamorphic Unit - Recent State of Knowledge
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Local Geodynamic Network "Sněžník"
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Mesostructural and kinematic characteristics of core gneisses in western part of the Orlica-Snieznik Dome, West Sudetes
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Mineralogical Diversity of Felsic Rocks at Contacts with Eclogites in the Orlica-Śnieznik Dome, West Sudetes
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    New geothermobarometry data from the Gory Sowie Block and the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    On GPS heighting in local networks
    On some controversies about the geology of the West Sudetes
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    On the Mineralogy and Origin of the Śnieznik versus Gieraltów Gneisses, Miedzygórze Unit, OSD, West Sudetes
    On the significance of Gneissic Enclaves in the 500 Ma Metagranite, the Lądek-Snieźnik Metamorphic Unit, the West Sudetes
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology
    P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Pre-Variscan metaigneous rocks of the Kłodzko Metamorphic Complex - a vestige of Cadomian subduction in the Central Sudetes, SW Poland
    Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland)
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Rb-Sr mica geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland). Referate der Vorträge und Poster, 78. Jahrestagung der deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 24. bis 29. September 2000 in Heidelberg
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Role of Cambro-Ordovician rifting in Variscan collision at the NE margin of the Bohemian Massif
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Jawornik granitoids (West Sudetes, Poland)
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Sm-Nd and U-Pb dating of high-pressure granulites from the Złote and Rychleby Mts (Bohemian Massif, Poland and Czech Republic)
    Sněžníkovský mramor
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Statistical analysis of a bulk chemical composition of orthogneisses, migmatites and metarhyolites frim the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tectonometamorphic Evolution of the Stronie Series near Javorník
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains, Central Sudetes, NE Bohemian Massif: structural and petrological evidence
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Traces of the pre-Variscan tectono-thermal event in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich