Record details

Subject heading
    osteologie
Article
    Actinopterygian fishes from the new Lower Permian locality of the Krkonoše Piedmont Basin
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Čertova pec a její fauna
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii, Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia)
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    K problematice funerálních jeskyní
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Předmluva
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    The Salamandrid Amphibian Chelotriton (Amphibia: Salamandridae) and Related Forms from the Tertiary of Europe
    Shape analysis of sexual dimorphism in Upper Palaeolithic skulls from Předmostí (Czech Republic)
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)