Record details

Subject heading
    ostrovní oblouk
Article
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Eastern Margin of the Tuolumne Intrusive Suite (Sierra Nevada Batholith): Magmatic Fabrics, Internal Structures, Host Rocks Deformation and Emplacement Models in a Continental Island Arc Magma Chamber
    Li Isotopic Composition of Arc-Related Lavas from Viti Levu, Southern Fiji
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Seismic Activity around and under Krakatau Volcano, Sunda Arc: Constraints to the Source Region of Island Arc Volcanics
    Strukturní geologie a geotektonika
    Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny