Record details

Subject heading
    oxid křemičitý
Article
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation