Record details

Subject heading
    oxid siřičitý
Article
    Acid deposition
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Acidification and acid rain
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Kyselé deště stále s námi
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Recovery of acidified catchments in the extremely polluted Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Study of the effects of topography altitude and tree species on delta 34S of deposited sulphur
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in present-day atmospheric deposition, forest canopy, forest soil and catchment discharge
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí