Record details

Subject heading
    oxidy
Article
    Achát
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Acháty z okolí Železnice
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst z Bludova u Šumperka
    Ametyst z Dolních Borů
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Ametysty z fluviálních vltavínonosných sedimentů
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    Anatas z Krupky
    Anoxic microenvironment - Main factor in the formation of manganese aggregates
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Barva ametystu a její příčiny
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    The crystal structure and crystal chemistry of uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH
    Český achát - jeho naleziště
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Do we have Mars sample analogues on the Earth?
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Electron microprobe analyses of silicates and oxides
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Georgius Agricola a sklo
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hyalit z Valče
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jaspis a záhněda z okolí Velkého Meziříčí
    Jihočeské opály
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Krystalochemie spinelidů
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Kutnohorské sekundární minerály
    Květy irácké pouště
    Lechatelierite inclusions in moldavites and lechatelierite fragments in host sediments
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Lokalita Jedová hora (Dědova hora) u Komárova, 536 m.n.m.
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lovozerský alkalický masív
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Magnetic manifestation of changes in crystallographic symmetry of fine-grained natural haematite - effect of the sieving conditions
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Die Mineralien der Skarn-Lagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge/ČSFR
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and geochemistry of Southern Bohemia "ortsteins"
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Minerály meteoritů
    Minerály ostrova Elba
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Mongolské acháty
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Moravské achátové geody
    Moravské geody
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals from complex granitic pegmatites inteh Moldanubicum, Czech Republic: primary versus secondary compositional trends
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Nové minerály II
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Obecný opál lokality Níhov
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Opál
    Opál
    Opál z Chvalovic
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opál ze Starého Smolivce
    Opály na Příbramsku
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Polodrahokamy z Těšínska a z Podbeskydí
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Schoepit z Měděnce
    Secondary iron in red weathered rocks and sediments of the Bohemian Massif
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sekundární nerosty v Žulovském masívu ve Slezsku
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna
    Spinely
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Uraninit
    Uranium Distribution in Volcanic and Volcanoclastic Rocks of the Northern Gemeric Permian
    Uranium mineralization occurrences in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranové ložisko Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Úvodem
    Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech
    Výskyt ametystu v Podkrkonoší
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zircons and baddeleyites from differentiated meteorites - basaltic achondrites : Ion probe dating and REE systematics
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách