Record details

Subject heading
    pěnovec
Article
    Atraktivní travertinové vodopády
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu