Record details

Subject heading
    přídolí
Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Day 5, stop 6: Praha-Řeporyje - Požáry Quarry
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    A further oncocerid nautiloid from the Upper Silurian of Southwest Sardinia
    Graptolites and Stratigraphy of the Přidoli Series in the East European Platform
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Kosov Quarry
    Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic)
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Late Ludfordian and early Přidoli monograptids from the Polish Lowland
    Late Ludlow and Pridoli monograptids from the Turkestan-Alai mountains, South Tien Shan
    Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Palynological zonation of Mid-Palaeozoic sequences from the Cantabrian Mountains, NW Spain: implications for inter-regional and interfacies correlation of the Ludford/Přídolí and Silurian/Devonian boundaries, and plant dispersal patterns
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)