Record details

Subject heading
    příkop
Article
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)