Record details

Subject heading
    přístroje
Article
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Determination of radon exhalation rate using liquid scintillators
    Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    In-situ sound velocity measurements in rocks
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému