Record details

Subject heading
    předhlubeň
Article
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Brno-Královo Pole
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
    Foreword ; Continental Collision and the Tectonosedimentary Evolution of Forelands: Mechanics of Coupling and far-field Deformation (Un)Coupled, August 31-September 2, 2000, Amsterdam, Netherlands - Abstract volume
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nižnjaja granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoje položenije po planktonnym mikroorganizmam i korreljacija
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Variscan and Post-Variscan Paleostresses on the Southeastern Margin of the Nízký Jeseník Region (Czech Republic)
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    The Variscan orogeny in Central Europe: strength evolution of the orogen through time
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology