Record details

Subject heading
    půda antropogenní
Article
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska