Record details

Subject heading
    pH
Article
    Acidification biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Limnology of a small, strongly acidified high mountain lake
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Status of acidification research in Czechoslovakia and its relationship to politics and economics in Europe
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Supergene processes on ore deposits - a source of heavy metals
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor