Record details

Subject heading
    paleobathymetrie
Article
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
    Foraminiferal dissolution at shallow depths of the Walvis Ridge and Rio Grande Rise during the latest Cretaceous : Inferences for deep-water circulation in the South Atlantic
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Paläobathymetrie der unterbadenischen Vortiefe in Südmähren aufgrund der Otolithenfauna
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    "The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys" (Cretaceous Research 25 (2004) 329-352) - Discussion
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii