Record details

Subject heading
    paleocén
Article
    Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Bericht 1996 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigraphy and Facies of selected Exposures in the Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Coal-Bearing Series, Inoceramus-Marl and Zweiersdorf-Formation, Late Cretaceous and Paleocene, Lower Austria)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Detrital zircon ages: a key to understanding the deposition of deep marine sandstones in the Norwegian Sea
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    Flyschzone. Projekte in der Rhenodanubischen Flyschzone. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplankton
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Integrated microbiostratigraphy in the Maastrichtian to Paleocene distal-flysch sediments of the Uzgruň section (Rača unit, Carpathian flysch, Czech Republic)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Louka
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Molassezone. Bohrungen "Haberödt der II. Wiener Hochquellenleitung. Stratigraphie - Kalkiges Nannoplakton
    New fossil leaves of Araceae from the Late Cretaceous and Paleogene of western North America
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Priabonian (Late Eocene) Cyclostomata Bryozoa from the Western Carpathians (Czecho-Slovakia)
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    "Skalka" u Heršpic
    Small vertebrates from the late Cretaceous and early Tertiary of the northeastern Aral Sea region, Kazakhstan
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Suščestvovali li platany v melovom periode?
    U-Pb Dating of Detrital Zircons by Laser Ablation ICPMS for Sedimentary Provenance Studies
    Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor