Record details

Subject heading
    paleohydrogeologie
Article
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemical constraints on the origin and migration of palaeofluids at the northern margin of the Variscan foreland, southern Belgium
    Glacial history of the Czech Republic
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)