Record details

Subject heading
    paleolimnologie
Article
    AL:PE Projects : Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology. AL:PE 2. Remote Mountain Lakes as Indicators of Air Pollution and Climate Change
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöne Formation in Sächsischen Kreidebecken
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Fluvial history in the Bohemian Massif
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Hrabanovská Černava
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Pádová pole vltavínů
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Reliéf a geomorfologie
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Wolfbarsch-Funde (Periformes, Moronidae) aus den Süsswasser-Diatomiten von Kučlín (Böhmen nebst Anmerkungen zur taxonomischen Stellun von "Perca" lepidota aus den Süsswasser-Kalken von Oehningen (Baden)
    Zavátá minulost Mostecka
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich