Record details

Subject heading
    paleomorfologie
Article
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Depositional dynamics on flood-plains
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    Gisement cuprifere de Tazalaght - modele de la minéralisation stratiforme dans le protérozoique supérieur transgressif de l'Anti-Atlas Occidental (Maroc Sud)
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    The Late Cenozoic of the Al Ghab Rift, NW Syria
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Paleokarst breccias of the Biele hory Mts. (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Vliv tektoniky a eustáze na charakter fluviální sedimentace; příklady z cenomanu české křídové pánve
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zum Problem der Kryoplanationsterrassen
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)