Record details

Subject heading
    paleopedologie
Article
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Bericht 1993 über Aufnahmen von quartärgeologisch bedeutenden Aufschlüssen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 und 1994 über die Bearbeitung fossiler Mollusken aus ausgewählten Lösskomplexen auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über Geologische Aufnahmen im Quartär des Kamptales auf Blatt 21 Horn
    Bericht 1994 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Correlation of the Quaternary pedostratigraphy from western to eastern Europe
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Loess gorge near Zeměchy
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Magnetic susceptibility and remanence record of the Kurtak loess, southern Siberia, Russia
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Oldest loess accumulations of the south Moravia
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Významný mezník naší paleopedologie