Record details

Subject heading
    paleoreliéf
Article
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologie
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Palaeotopography and Base-Level Change as Controls on Fluvial Architecture: Horoušany-Brní Palaeovalley Evolution (Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá