Record details

Subject heading
    paleozoikum-spodní
Article
    The acritarch genus Veryhachium Deunff 1954: taxonomic evaluation and first appearance
    Alkaline trends troughout the volcanic history in Bohemua and Moravia
    Alterstellung und Genese frühpaläozoischer Magmatite im saxothuringisch-moldanubischen Übergangsbereich (Grenzgebiet BRD/CR)
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Barrande and ontogeny
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Die Bedeutung von Panzerwürmern (Palaeoscolecida) für Biostratigraphie und Paläogeographie
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms
    Camouflage and mimicry in fossils. 1 : general part
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Chaniella, a new lower Tremadocian (Ordovician) brachiopod from northwestern Argentina and its phylogenetic relationships within basal rhynchonelliforms
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Correlation of siliciclastic rock chemistry and palaeomagnetic results from the Barrandian Lower Palaeozoic (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif): Palaeotectonic evolution of depositional environments
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Deux expatriés célebres: Joachim Barrande et Jules Marcou
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    Early Palaeozoic Intracontinental Rifting and Early Sea-Floor Spreading in the Central West Sudetes (Bohemian Massif): Geochemical and Nd-Sr Isotopic Study on Metavolcanic Rocks of the East Krkonoše Complex
    Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
    Early Palaeozoic palaeobiogeography of northern Gondwana regions
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    First occurrence of Orthotheca Novák, 1886 (Hyolitha, Early Devonian) in North America
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geology and stratigraphy of the Barrandian area
    Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
    Geopark Barrandien otevřen
    Global patterns of organic-walled phytoplankton biodiversity during the Late Silurian to earliest Devonian
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    A human being and scientist - Joachim Barrande (1799-1883). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Iberirhynchiidae nueva familia de rinconélidos ancistrorhynchoideos (braquiópodos) del Ordovício Medio al Devónico Inferior de Euroamérica y Gondwana
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Jak druhy vymírají
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    Joachim Barrande and the Paleontology of Paleozoic in Anjou (Armorican Massif)
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kohlenstoffisotopen-Variationen in saxothuringischen, bohemischen und moldanubischen Metasedimentfolgen
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen Tektogenese aus KTB-Ergebnissen
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Kouzlo slepeného kamení
    Late Devonian to Early Carboniferous Bimodal Volcanic Rocks of the Ještěd Range Unit (Sudetes): Constraints on the Development of the Variscan Orogenic Wedge
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Ljudi i okamenelosti
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area (Czech Republic) - a review
    Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone
    A Marrella-like arthropod from the Cambrian of Australia: A new link between "Orsten"-type and Burgess Shale assemblages
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Morphologic variability in Lower Palaeozoic acritarchs: importance for acritarch systematics
    Morphological variability of the acritarch genera Adara Fombella 1977 and Eliasum Fombella 1977 in Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    A new phylogenetic concept for the Class Palaeoscolecida
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    The outline of the tectonics of the Hranice Palaeozoic carbonates (Moravosilesian Palaeozoic)
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: an introduction and synthesis of new results from recent geological and geophysical investigations
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    The Palaeozoic of the Ještěd Mountains
    Palaeozoic terrane amalgamation in Central Europe: a REE and Sm-Nd isotope study of the pre-Variscan basement, NE Bohemian Massif
    Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavolcanic Rocks at the Teplá-Barrandian - Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton
    Phylogenetic and biogeographic analysis of deiphonine trilobites
    POCEEL: "Paleozoic Orogenesis and Crustal Evolution of the European Lithosphere", Prague, Czech Republic, October 1-3, 1998
    Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Postcollisional high-grade metamorphism, orogenic collapse, and differential cooling of teh East African Orogen of northeast Mozambique
    Pražská synforma (terminologická glosa)
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    The problematic microfossil Jinonicella sp. from the Refrath 1 Borehole (late Famennian; Bergisch Gladbach-Paffrath syncline; Ardennes-Rhenish Massif, Germany)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Review of geochemical variation in Lower Palaeozoic metabasites from the NE Bohemia Massif: intracratonic rifting and plumeridge interaction
    A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Strzelin gneiss, SW Poland: evidence for a Neoproterozoic thermal event in the Fore-Sudetic Block, Central European Variscides
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Śleza Ophiolite: geochemical features and relationship to Lower Palaeozoic rift magmatism in the Bohemian Massif
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Starší paleozoikum
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002)
    Šedesátiny RNDr. Jiřího Vaňka
    Taxonomic reconsideration of Multiplisphaeridium Staplin, 1961 and other acritarch genera with branching processes
    Tectonic and Plate Tectonic Units at the North Gondwana Margin: Evidence from the Central European Variscides
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Tectonometamorphic Evolution of the Velké Vrbno Unit - Evidence of Subduction of the Western Margin of the Silesian Domain
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Tektonika staršího paleozoika
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Terrane transfer between eastern Laurentia and northwestern Gondwana: the place of the Teplá-Barrandian, Bohemian Massif
    Terranes in the Sudetes: their division, boundaries and accretion
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: Is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich A. Glasmacher, Ulrich Mann and Günther A. Wagner)
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Trace fossil Amanitichnus ichnosp. from the Lower Carboniferous of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    U-Pb single grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Unusually preserved Metaconularia manni (Roy, 1935) from the Silurian of Iowa, and the systematics of the genus
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Widespread occurrence of microscopic pores in conulariids
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)