Record details

Subject heading
    pararula
Article
    Age constraints on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Black shales and graphite deposits
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Gneisses of Polish Part of the Červenohorské sedlo Belt
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    The History of the Brunovistulicum : Total-Pb Monazite ages from the Metamorphic Complex
    Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov)
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Jihočeské dravity
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Kyanite Pseudomorphs after Andalusite from the Teplá Crystalline Complex - Evidence for Pre-Variscan Low-Pressure Metamorphism
    Laboratory determination of wollastonite content during exploration for raw material on locality Lobzy, Czech Republic
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphism and microstructures along a high-temperature metamorphic field gradient: the north-eastern boundary of the Královský hvozd unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    Study of isotopes and palaeofluids: The distribution of carbon, oxygen and sulphur isotopes in rocks and ore deposits of the Teplá-Barrandian unit and the moldanubian zone
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    U-Pb geochronology revealing different monazite generations in the polyphase paragneisses of the Teplá Barrandian Unit, Northwestern Bohemian Massif: Implications for the processes involving monazite formation
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt