Record details

Subject heading
    pedogeneze
Article
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Bericht 1996 über mikromorphologische und stratigraphische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    Bericht 1997 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf Blatt 23 Hadres
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Grafenberg - Kellergasse. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Interakce litosféra-pedosféra
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nivní a lužní půdy
    Odvrácená tvář půdy
    Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko (ÖK 23-Hadres)
    Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko (ÖK 38-Krems an der Donau)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Paleowinds and magnetoclimatology in Siberia
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Post-deposition pedogenic modification of magnetic susceptibility recording paleoclimatic signals C an explanation of regional changes to Alaskan, Chinese and Siberian loess
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    The role of pedogenesis during sedimentary cycle, Cheb basin, West Bohemia, Vildštejn Formation, Pliocene
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil skeleton in Bohemia
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich