Record details

Subject heading
    pegmatit
Article
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Altersinformation aus Pegmatiten der westlichen Böhmischen Masse: Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, Teplá-Barrandium und Moldanubikum
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Ametyst z Dolních Borů
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Apatity z Čejova
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Assessment of Water Content in Granitic Melts Using Melt Inclusion Homogenization Data: Method - Results - Problems
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    The beryllian cordierite + beryl + spessartine assemblage, and secondary beryl in altered cordierite, Greer Lake granitic pegmatites, southeastern Manitoba
    Beryllium in Metamorphic Environments (emphasis on aluminous compositions)
    Beryllium in Silicic Magmas and the Origin of Beryl-Bearing Pegmatites
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Beusit z Dolních Borů
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Bogatyje borom sljudy i chlority iz miarolovych pegmatitov
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Compositional and textural evolution of pollucite in pegmatites of the Moldanubicum
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia
    Constraints on the timing of events in the multiepisodic history of the Teplá-Barrandian complex, western Bohemia, from integration of deformational sequence and Rb-Sr isotopic data
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Datolit z Vlastějovic
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Effects of sillimanite-grade metamorphism and shearing on Nb, Ta oxide minerals in granitic pegmatites: Maršíkov, N.Moravia, Czechoslovakia
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in Columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic
    Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Maršíkov, Czech Republic
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Fluorit z Vlastějovic
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologie
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granitic pegmatites in the territory of the Bohemian and Moravian Moldanubicum
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitoids in the Rozvadov Pluton, Western Bohemia and Oberpfalz
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granitový masiv Goricho
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hydroxylherderit z Rožné
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Incomensurate fractionation trends in the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite at Maršíkov, Northern Moravia, Czech Republic; the role of A (F2)
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    International symposium "Lepidolite 200"
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Isokite : new occurrence and new data
    Ještě jedno jaro ...
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Kasiterit z Kovářové
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kouzlo záhněd
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Křišťály z žulovského masívu
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.3: Vlastějovice near Zruč nad Sázavou, pegmatites with fluorite penetrating skarn
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
    Locality No.10 - Myšenec near Protivín : Barren pegmatite with giant tourmaline aggregates (natural reserve - no hammering, no collecting) - Tourmaline minerals: schrol, dravite
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokality Tachovské rokle
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Ložisko tantalu Orlovka
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetic anisotropy of an extremely fractionated granite: the Podlesí stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Metapegmatites in the western Bohemian massif : Ages of crystallisation and metamorphic overprint, as constrained by U-Pb zircon, monazite, garnet, columbite and Sr-Rb muscovite data
    Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Microthermometric Study of Silicate Melt Inclusions in Variscan Granites from SE Germany : volatile Contents and Entrapment Conditions
    Microthermometry of volatile-rich silicate melt inclusion in granitic rocks
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály ostrova Elba
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů ostrova Elby
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejbohatší typové lokality světa
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    New U-Pb monazite and zircon data from the Sudetes Mountains in SW Poland: evidence for a single-cycle Variscan orogeny
    Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains, Western Carpathians, Slovakia
    Niobium-tantalum oxide minerals from complex granitic pegmatites inteh Moldanubicum, Czech Republic: primary versus secondary compositional trends
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Phenakit und Bürgerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Povondra osmdesát??
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslavice near Čáslav
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Rossmanite, (Li Al2) Al6 (Si6 O18) (BO3)3 (OH)3, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    Rubelity z Řečice
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Sekaninait z typové lokality Dolní Bory
    Similarities vers. differences in evolution of rare metal granites, porphyry intrusions and pegmatites
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Starkoč near Čáslav
    The Story of Bory Granulites - Early Thoughts
    Structural locations of the iron ions in cordierite: a spectroscopic study
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná
    Tourmaline from lepidolite-subtype pegmatites
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    U-Pb ages of monazite from granitic pegmatites in the Moldanubian Zone and their geological implications
    U-Pb zirkon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Věžná near Nedvědice
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty kyanitu v křemenných a pegmatitových čočkách na Táborsku
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Zur Geologie des nördlichen Bayerischen Waldes und des südöstlichen Oberpfälzer Waldes - ein Überblick
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
    Živce a křemen
    Životní jubileum Petra Černého
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce