Record details

Subject heading
    pemza
Article
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Some mineral resources in Nicaragua