Record details

Subject heading
    periglaciální jevy
Article
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Krkonošský národní park
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kvartér
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Late Pleistocene Climatic Variations in Siberia Based on Loess-Palaeosol Records
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Neživá příroda Krkonoš
    Nová zvláště chráněná území
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Prosecké podzemí
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Quartärer Vulkanismus in der Oberpfalz
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Reliéf a geomorfologie
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 2. část, Keprnická hornatina
    Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 3. část, Medvědská hornatina
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Základní klasifikace svahových sedimentů