Record details

Subject heading
    petrofyzika
Article
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    In-situ velocities versus laboratory measurements: an example from the KTB pilot and main wells
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): data-acquisition, -organisation and -interpretation
    Petrophysical investigations in Western Bohemia in 1992
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    Přírodní prostředí očima geologa
    Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka