Record details

Subject heading
    pikrit
Article
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín