Record details

Subject heading
    plyny
Article
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    Ekologické mapování
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux, gas fractionation, and tectonic structure in the western part of the Eger Rift
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice