Record details

Subject heading
    plzeňská pánev
Article
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klastické žíly
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    A new species of the diplopod Amynilyspes (Oniscomorpha) from the Stephanian Lagerstätte of Montceau-Les-Mines, France
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria zodrovii sp. nov. from the late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Taxonomy and trunk-ring architecture of Pleurojulid Millipedes (Diplopoda: Chilognatha: Pleurojulida) from the Pennsylvanian of Europe and North America
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    Tenchovia bulgariaensis gen. et sp.nov. from the Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)