Record details

Subject heading
    poškození
Article
    Acid deposition
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Diagnosing decay: the value of medical analogy in understanding the weathering of building stones
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jizera a povodně v Turnově
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kyselé deště stále s námi
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide risk in the city of Zlín
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    The Messina-Reggio eathquake of December 28, 1908
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Modelové oblasti
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia)
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně a klimatické změny
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Pre-restoration research of the Colonnade near Valtice (southern Moravia, Czech Republic)
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sandy a změna klimatu
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Shell morphology and palaeoecology of Praenatica gregaria Perner, 1903 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian) of Bohemia (Czech Republic)
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Understanding the Earth scientist´ role in the pre-restoration research of monuments: an overview
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv těžby na životní prostředí
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Weathering of limestone cladding above the waterproofing layer: salt action due to previous restoration of the Colonnade (Lednice-Valtice area, Czech Republic
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003