Record details

Subject heading
    požár
Article
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    Fire-prone plant communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Vliv těžby na životní prostředí