Record details

Subject heading
    pohoří
Article
    Acháty z Mongolského Altaje
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Computation of ray amplitudes in radially inhomogeneous media with sloping Earth surface
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologie
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geomorphology of the Amazon source area in the Cordillera Chila
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    Global Change in the Mountains
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    K charakteristice niv brdských toků
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    A new survey of sources of the Amazon
    Neživá příroda Krkonoš
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Periglacial features in the Krumgampen Valley, Ötztal Alp, Austria
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokryvné útvary a půdy
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Primární bezlesí na Šumavě
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Reliéf a geomorfologie
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Usazené srážky na Šumavě
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vody
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výchozy metamorfitů orlicko-sněžnického krystalinika na Králickém Sněžníku a Śnieżniku
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych