Record details

Subject heading
    pohyb vertikální
Article
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Blansko-Dolní Lhota
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Indications of Recent Vertical Crustal Movements in the Nový Kostel Focal Area
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Rheologischer Kollaps eines unterkarbonischen Hochplateaus in der Böhmischen Masse: Die Rolle der Nordböhmischen Scherzone
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Three-dimensional retro-modelling of transpression on a linked fault system: the Upper Cretaceous deformation on the western border of the Bohemian Massif, Germany
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
    Vertical Movements along the Main Faults in the East-Sudetic Region
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements