Record details

Subject heading
    polymetamorfismus
Article
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika