Record details

Subject heading
    porcelanit
Article
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Dobrčice
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Medlovické porcelanity
    Mezolitická kamenná industrie
    Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic
    Moravský porcelanit
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Porcelanity na Lounsku
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)