Record details

Subject heading
    porfyry
Article
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    A method for determination of crystallographic preferred orinetation of feldspars in porphyry magmatic rocks
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno