Record details

Subject heading
    povrchové recipienty
Article
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    A contribution to ground-surface water relation for groundwater modelling needs
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii