Record details

Subject heading
    pozemní a průmyslové stavby
Article
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radon investigations in East Bohemia region
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radonové riziko stavenišť z pohledu inženýrské geologie
    The relationship between indoor radon and data from regional radon risk maps in the Eastern-Bohemian districts, Czech Republic
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Zemětřesení v Northridge
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace