Record details

Subject heading
    průzkum hydrogeologický
Article
    Adequate depth of boreholes in hard rocks: a case study in Ghana
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hydrogeologie a právní systém
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)