Record details

Subject heading
    prach
Article
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006