Record details

Subject heading
    prameny podzemní vody
Article
    Application methodology of mathematical modelling for evaluation of groundwater resources
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeologická problematika Alžírska
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologie pramenných oblastí
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    Kvalita podzemných vôd
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Springs in the Low Carpathians: comparison of two classifying criteria
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Zachrání poušť žíznivé?
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985