Record details

Subject heading
    produkce
Article
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Granát - významná průmyslová surovina
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Produkce a spotřeba zlata
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Světová produkce některých neželezných kovů
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Wollastonit - nová surovina v České republice