Record details

Subject heading
    profil odkryvu
Article
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Loess gorge near Zeměchy
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Middle Ordovician at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian area, Czech Republic)
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Normapolles. Comparaison entre l´Europe centrale et du Sud-Est pendant le Cénomanien et le Turonien: évolution de la biodiversité et paléoenvironnement
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    The oldest (Late Valanginian) Crioceratitinae (heteromorphic ammonoids) from the Central Western Carpathians (Slovakia)
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs- und Deformationsprozesse
    Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
    Rudists from the Albanian Alps zone (Northern Albania)
    Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    The Urgonian facies (Lower Cretaceous) in Albania
    Valentinagraptus a new genus of plectograptid graptoloid from the lower Ludlow (Silurian) of Barrandian, Bohemia
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Významný prvek české krajiny - lom
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)