Record details

Subject heading
    profil půdní
Article
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Odvrácená tvář půdy
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Relationships between clayey soils, parent rock and environmental conditions in the Lombardian Apennines
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách