Record details

Subject heading
    prognózy zásob
Article
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu