Record details

Subject heading
    program
Article
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    The Radon Programme of the Czech republic
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program
    Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren